Az üzenetek

Az üzenetek havi bontásban:

2010. november l december

2011. január l február l március l április l május l június l július l augusztus l szeptember l október l november l december

2012. január l február l március l április l május l június l július l augusztus l szeptember l október l november l december

2013. január l február l március l április l május l június l július l augusztus l szeptember l október l november l december

2014. január l február l március l április l május l június l július l augusztus l szeptember l október l november l december

A havi bontás mindig az adott hó végén lesz teljes. Addig a bejegyzéseknél olvashatók a legújabb üzenetek

LETÖLTHETŐ pdf-ben: MDM üzenetek I-III. 2010. – 2013. január MDM üzenetek IV. 2013 febr – október EGYBEN: 2010 – 2014. január 31.

 Az üzenetek nyomtatva is elérhetők: Részletek itt. 


>>> Ugrás a legutolsó üzenethez <<<

Forrás oldal:  http://www.thewarningsecondcoming.com/messages/all-messages/

Az üzenetek sorrendben:

2010. November

1. A Szűzanya első üzenete

2. Jézus Krisztustól kapott első üzenet

3. Szűz Mária második üzenete

4. Az emberiség a végleges tisztulás előtt áll

5. A bűnök miatt meghasad a Szívem

6. Ez a könyv lelkeket fog megmenteni

7. Figyelmeztetés: a pokol elkerülése és a paradicsom ígérete

8. Az idők végének jelei – de a dicsőség visszatér majd a földre

 

2010. December

 

 

2011. Január

 

 

2011. Február

 

 

2011. Március

 

 

2011. Április

 

 

2011. Május

 

 

2011. Június

 

 

2011. Július

 

128. A világban történő nézeteltéréseket az ima tudja elhárítani

 

2011. Augusztus

 

 

2011. Szeptember

 

 

2011. Október

 

 

2011. November

 

 

2011. December

 

 

2012 Január

 

 

2012 Február

 

 

2012. Március

 

 

2012. Április

 

 

2012. Május

 

 

2012. Június

 

 

2012. Július

 

 

2012. Augusztus

 

 

2012. Szeptember

 

 

2012. Október

 

 

2012. november

 

 

2012. december

 

2013. Január

Isten Templomát a felismerhetetlenségig meg fogják szentségteleníteni

Szűz Mária: Nem mindenki fogja elfogadni a szabadságot. Sokan a gonosz oldalán fognak állni, és elutasítják Fiamat

Szeressétek mindazokat, akik üldöznek titeket az Én Nevemben. És aztán imádkozzatok értük.

Szűz Mária: Azért van az, hogy annyi ember olyan fájdalomban és sötétségben van, mert nem hisznek Istenben

Hívom mindazokat, akik bizonytalanok abban, hogy valóban Létezem-e, vagy sem

Szűz Mária: Az elkövetkezendő idő minden Keresztény számára egy kihívás lesz

Kérlek benneteket, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat 92. imáját az Állhatatosság Kegyelméért

Egyedül csak Isten Hatalma által létezhettek. Egyedül csak Isten Szeretete által fogtok örökké élni.

Ne hallgassatok a felnagyított állításokra, melyeket a végidőkről hallhattok

Amikor eltávolítjátok az Igazságot, vagy meghamisítjátok azt, akkor az már nem Igazság többé. Mindaz, ami marad, egy üres váz.

Most a Szeretet és a Megtérés könnycseppjeinek Kegyelmét adom meg nekik

Az a terv, hogy a Katolikus Egyházat a saját körein belül lévők elpusztítsák, már folyamatban van

Hagyd figyelmen kívül a neked feltett kérdéseket és azokat a követeléseket, hogy megváltoztasd Szavamat

Istenségem ellenére betegnek érzem magam és undorodom az ember bűneitől

Kérlek benneteket, fogadjátok a Gyógyulásnak ezt az új Ajándékát, amellyel most megajándékozlak benneteket.

Mindent el fognak követni, hogy zavart keltsenek Imacsoportjaitokban

Fiam minden nyomának megsemmisítése a vég kezdetét fogja jelenteni

Ti oly könnyen felfaljátok azokat a hamis szavakat, melyeket a hazugok tárnak elétek

Szűz Mária: Nektek küzdenetek kell minden törvény és minden érv ellen, amely előmozdítja az abortuszt

Az igaz próféták Küldetései azok, amelyek felháborodást okoznak

Ezek az emberek meg fogják semmisíteni Egyházaimat, és csak kevesen fogják tudni bemutatni a napi Áldozatot

Az Én Időm, mely összefonódik Atyám Isteni Akaratával, szinte elérkezett hozzátok

A Szentlélek Ajándékával prófétálni fogtok az Én Nevemben a világ minden táján

Szűz Mária: Fiam Irgalmasságát az ima ereje által lehet kiterjeszteni az egész világra.

Arra sürgetem Követőimet, hogy emlékeztessék az embereket a Szent Biblia olvasásának fontosságára

Sok megjövendölt szenvedést enyhíteni fogok a Keresztes Imahadjáratom Csoportjainak erején keresztül

Megkönnyebbülten fognak zokogni, amikor ráébrednek, hogy egy olyan jövő áll előttük, ahol a halál nem létezik

Isten, az Atya: Ez az oka annak, amiért csak egy csoda mentheti meg az emberi nemet

A próféciák, amelyeket a Jelenések Könyve tartalmaz, csak részben ismertek

Hamarosan megszavaznak egy törvényt, amely hatályon kívül helyezi az istenkáromlás jelentését

A gyűlölet, a gyilkosság és a felebaráti szeretet hiányának növekedése mérhetetlen, és a bűn futótűzként fertőzte meg a Földet

Atyám beavatkozása már elkezdődött és haragja meg fogja rázni a Földet

 

2013. Február

 

Isten az Atya: El fogok törölni minden olyan nemzetet, amely az Arcomba köpött

A jelek, melyeket küldeni fogok, azonnal felismerhetőek lesznek

Nincs már sok idő addig, mielőtt az emberiség megtisztulásának végső szakasza elkezdődik

Az embernek arra kell mindig törekednie, hogy Hozzám hasonlóvá váljék

Isten Anyja: Sokan lesznek magányosak azon igyekezetükben, hogy imacsoportokat hozzanak létre

Isten Anyja: Nektek imádkoznotok kell minden magas pozícióban lévő emberért, akiknek hatalmuk van a nemzetetek fölött

Isten, az Atya: Jöjjetek, kövessétek Fiamat az Igazság Ösvényén

Én a ti Tanítótok vagyok, és Általam meg fogjátok érteni végső Isteni Tervem Misztériumait

Soha ne feledd, hogy te az író vagy. Én vagyok a szerző.

Szavam Ausztráliában és Új – Zélandon is el fog terjedni

Sokan azt hiszik, hogy a Pokol csupán egy néphagyomány szerinti hely

Ez az élet egy szempillantás alatt fog átmenni egy Új, Megújult Paradicsomba

A szabadkőművesek beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan – ahogyan az előre meg lett jövendölve – az egyházszakadás megosztottságot és nyugtalanságot fog előidézni hűséges szolgáim között

Szűz Mária: Az emberiség arroganciája és büszkesége sértő Isten Jelenlétével szemben

Ez az utolsó csata. Helytartóm elesett. Egyházam el fog esni, de hamarosan ismét felemelkedik.

 

2013. Március

 

Ma meg fogják feszíteni földi Egyházamat. A mai nap megbélyegzi a változások kezdetét

Hamarosan szeretett Benedek Pápám fogja vezetni Isten gyermekeit száműzetése helyéről

 

2013. Április

 

Minden nap meg kell kérdeznetek magatoktól: „Vajon Isten ma jóváhagyná cselekedeteimet?”

A most neked adott Szavaim az Utolsó Napon újból hallhatóak lesznek. Emlékezz azokra.

A Kereszt egy új formája kerül majd bevezetésre

 

2013. Május

 

Az abortusz bűne egy halálos bűn, és akik ezért felelősek, örökre a Pokol tüzében fognak égni

Őket a (Szent) Péter Széke elleni bűntettekért fogják vádolni, és nyilvánosan meg fogják alázni őket az Én Szent Nevemben

A járvány elterjedtebb lesz, mint az AIDS

Az Én leghőbb vágyam, hogy felkutassátok a fiatalok lelkét

Az egyetlen víz, amely szükséges Isten gyermekeinek túléléséhez, az Élet Fájáról fog származni

A csodák, amelyeket a Keresztes Imahadjáratom imái által ígértem a világnak, gyarapodni fognak

Az Én Igém a vég. Az Én Igém végleges. Nem létezhet más Ige.

 

2013. Június

 

 

2013. Július

 

Ők most készítik fel az Antikrisztust az ő nagyszerű fellépésére

Bízzatok Bennem, és Én meg fogom nyitni a szemeteket dicsőséges jövőtök Igazságára

Üdvösség Anyja: Az utolsó Fatimai titok nem lett feltárva, annyira rémisztő volt

Felfedem a titkokat, melyeket a Jelenések Könyve tartalmaz, és azok nem lesznek kellemesek

Üdvösség Anyja: Mintha egy csoda történt volna, úgy fog tűnni, hogy a Hamis Próféta feltámadt halottaiból

A többi ártatlan, aki vakon követi a fenevadat és a hamis prófétát, egy kegyetlen kötelékbe lesz zárva

A fenevad bélyege a halált fogja magával hozni – a lélek halálát és egy szörnyű betegség általi halált

Üdvösség Anyja: meg kell tartanotok a hagyományos Kereszteket, mert hamarosan el fognak tűnni

Sohase fogadjatok el egy olyan keresztet, amely nem hasonlít arra a Keresztre, amelyen megfeszítettek Engem

 

2013. Augusztus

 

Nem kerülhet sor Második Eljövetelemre addig, míg a bűn szennyeződése gyökerestől ki nem lesz tépve

Figyelmeztetnem kell a világot a nagy számban jelenlévő hamis prófétákra, akik megpróbálják elnyomni a Hangomat ebben az időben

Üdvösség Anyja: Az Antikrisztus saját bejelentésében azt fogja állítani, hogy ő egy jámbor Keresztény

Isten, az Atya: Gyermekek, minket csak egy rövid idő választ el a Nagy Naptól

 

2013. szeptember

 

 

2013. október

 

A terveket az istentelen háromság dolgozta ki, melyek szerint minden, ami Igaz, száműzetik

A kígyó különleges üzeneteket ad az antikrisztusnak, amelyeket ő gondosan dokumentál

Minden új törvény, melyet az ellenség Egyházamban hamarosan bevezet, gúnyolni fogja az Atyám által lefektetett Igazságot

Lehetek Én az egyetlen igazi barátjuk, az egyetlen üdvösségük, de sokan közülük figyelmen kívül fogják hagyni Figyelmeztetéseimet

Az antikrisztus anyagi támogatásokat fog létrehozni a vállalatok, szervezetek, valamint a jótékonysági szervezetek csalogatására, hogy az ő új egy – világkereskedelmi központjának dolgozzanak

Ti vagytok az a nemzedék, kiknek tanúskodniuk kell Egyházam végső Keresztre feszítéséről

Üdvösség Anyja: A Fiam egy nagy megújulást tervez ebben az időben a Földön, és ez sok fájdalmat fog okozni

Isten, az Atya: Ez egy felhívás azok üdvössége érdekében, akik az eretnekséget nem fogják kétségbe vonni, amit hamarosan ki fognak nyilvánítani

Nagyon kevés embernek van a mai világban valamilyen hitvallása vagy Istenbe vetett hite

 

2013. november

 

 

2013. december

 

2014. január

Nekem közbe kell lépnem, hogy megmentsem az emberiséget attól, hogy még az Úr Nagy Napja előtt elpusztítsa önmagát 

2014. február

Ha elvesztek egy lelket – egy életet – Tőlem, akkor a saját életetekhez – vagyis az Örök Üdvösségetekhez – többé nem lesz jogotok

Amikor ítélni jövök, a világ remegni fog

Olyan nagy erejű földrengések lesznek, hogy azokat egyazon időben lehet majd érezni számos országban

Amikor Isten megengedi a Keresztények és a Zsidók üldöztetését, akkor annak jó oka van

2014. március

2014. április

1088.

1089.

1090.

1091.

1092.

1093.

1094.

1095.

1096.

1097.

1098.

1099.

1100.

1101.

1102.

1104.

1105.

1106.

1107.

1108.

1109.

1110.

1111.

2014. május

1112.

1113.

1114.

1115.

1116.

1117.

1118.

1119.

1120.

1121.

1122.

1123.

1124.

1125.

1126.

1127.

1128.

1129.

1130.

1131.

1132.

1133.

1134.

1135.

1136.

1137.

1138.

2014. június

1139.

1140.

1141.

1142.

1143.

1144.

1145.

1146.

1147.

1148.

1149.

1150.

1151.

1152.

1153.

1154.

1155.

1156.

1157.

1158.

1159.

1160.

1161.

1162.

2014. július

1163.

1164.

1165.

1166.

1167.

1168.

1169.

1170.

1171.

1172.

1173.

1174.

1175.

1176.

1177.

1178.

1179.

1180.

1181.

1182.

2014. augusztus

1183.

1184.

1185.

1186.

1187.

1188.

1189.

1190.

1191.

1192.

1193.

1194.

1195.

1196.

1197.

1198.

1199.

1200.

1201.

1202.

1203. Üdvösség Anyja: Úgy képzeljétek el az életet, mint egy szakaszt a születés és az Új Dicsőséges Királyság között

1204. Ne vegyétek figyelembe az ellenzék harsogásait, mivel az emberi véleménynek nincs jelentősége Királyságomban

2014. szeptember

1205. Ők soha nem fognak győzedelmeskedni Egyházam felett

1206. Üdvösség Anyja: Isten soha nem hagyja el az Övéit

1207. A sátán sóvárog a lelkek után, farkasétvágya van, és az akarata könyörtelen

1208.

1209.

1210.

1211.

1212.

1213.

1214.

1215.

1216.

1217.

1218.

1219.

1220.

1221.

1222.

1223.

1224.

1225.

2014. október

1226.

1227.

1228.

1229.

1230.

1231.

1232.

1233.

1234.

1235.

1236.

1237.

1238.

1239.

1240.

1241.

1242.

1243.

1244.

1245.

1246.

1247.

1248.

1249.

1250.

1251.

1252.

1253.

2014. november

1254.

1255.

1256.

1257.

1258.

1259.

1260.

1261.

1262.

1263.

1264.

1265.

1266.

1267.

1268.

1269.

1270.

1271.

1272.

1273.

1274.

1275.

1276.

1277.

1278.

1279.

2014. december

1280.

1281.

1282.

 

 

 

 

 

 

\./

Print Friendly