VI

IGAZSÁG KÖNYVE 6.KÖTET elérhető.

Igényelni a már megszokott módon az igazsagkonyve@gmail.com email címen van lehetőség.

Új próféciák feltárják a globális eseményeket, melyek a Második JBBEljövetelt készítik elő.

 

"Ne oltsátok ki a lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg"

(1Tessz. 5, 19 – 21).

Nem véletlen, hogy Szent Pál apostol ezt a figyelmeztetést már- időrendi sorrendben megírt- első levélben írja. Mindez arra enged utalni, hogy a sátán már az Ősegyház első lépéseinél is keményen támadta a próféciákat, mivel nagyon jól tudta azt, hogy ha "kioltja a lelket", akkor könnyűszerrel a bűn baljós útjára állít bennünket, a betű és a merev szabályok lelketlen emberévé formál.

Egyházunk tanítja, hogy a kinyilatkoztatás ugyan lezárult az utolsó apostol halálával, de a prófétaság intézménye nem fejeződött be, és nem is fog egészen a világ végéig. Mindez azt jelenti, hogy létezik olyan prófétai tevékenység, ami nem része a hivatalos kinyilatkoztatásnak, de az Egyház életének mégis szerves része. Nem szabad elfelednünk, hogy a prófétáknak óriási szerepe volt az Ószövetség világában, és az továbbra is folytatódik Krisztus Egyházában.

A prófétai üzenetek Istenhez való hűségre és az állandó megtérésre buzdítanak bennünket; oktatnak, figyelmeztetnek, lelkesítenek, reményt adnak a hűségeseknek és a megtérő bűnösöknek egyaránt, és nem utolsó sorban segítenek tájékozódni a nehéz időkben.

A próféta nem új tant hirdet, még csak hozzáadni sem akar semmit a kinyilatkoztatáshoz, csupán emlékeztetni szeretne bennünket arra, hogy eltértünk kezdeti szeretetünktől (Jel. 2,4) és így nagyon mélyre süllyedtünk (Jel. 2, 5). Isten a próféták által, szüntelen megtérésre hívja a bűnös világot, mert tudja, hogy a bűnökben megátalkodott ember útja a pusztulásba vezet. Bűnbánatot kell tartanunk és változtatnunk kell életmódunkon, mert ha nem, akkor számolnunk kell a legrosszabbal (Jel. 2,5c).

Az Úr Jézus, az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária látnoknőnek adott üzenetekben, meg akarja értetni velünk azt, hogy emberi történelmünk az idők végéhez érkezett, és belátható időn belül a társadalmi élet minden területén radikális változások várhatók; erre a változásra viszont komolyan fel kell készülnünk. Ehhez nyújtanak nekünk nagy segítséget korunk prófétái, közöttük e könyv prófétája, akinek-amint az az üzenetekből is kitűnik – egészen különleges szerep jutott.

 Selymes József atya

2011. november


2010. novemberétől az Úr Jézus üzeneteket közöl az emberiséghez egy európai látnoknőn – MDM – keresztül. Jézus az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária nevet adta neki. Ezen a néven teszi közzé az üzeneteket. A Szentháromság és a Szűzanya üzenetei a Második Eljövetelre készítik fel az emberiséget, melynek keretében már megtörtént a felkészítés az 1961-ben, Garabandalban megjövendölt  lelkiismeret átvilágítása, egy csodás esemény, a nagyfigyelmeztetés néven említett eseményre is. Most válnak valóra La Salette és Fatima jövendölései. Az emberiség egy megtisztításon fog keresztül menni, mely a Bibliában meg van írva, az utolsó időkről szóló részekben – az antikrisztus színre lépésével egyetemben -, melyeknek meg kell történniük Jézus Második Eljövetele előtt.

Ez a weblap az eredeti forrás – TheWarning Secondcoming – magyar nyelvű oldala. Nincs magyarázat, nincs hozzátéve semmi, egy az egyben szerepelnek az ott található üzenetek magyar nyelven.

Tekintettel arra, hogy ezen égi üzenetek hivatalosan lezárult egyházi vizsgálattal nem rendelkeznek, a kinyilatkoztatásokkal kapcsolatos irányelvek követendők. Mindenkinek kérnie kell a Szentlélek segítségét is, hogy felismerhesse, ezek az üzenetek valóban az Úr Jézustól valók. Ne tévesszenek meg senkit a médiában megjelenő, egyes egyházi személyek magánvéleményei. Vizsgálat nélkül hivatalos álláspont nem születhet. Az ilyenekre vonatkozó, korábban elfogadott javaslatokat tartsuk meg.

Az elmúlt évtizedek jelenései, próféciái világosan elmondják a nagy figyelmeztetés eseményének szükségességét. A nagy figyelmeztetéstől nem kell félni, viszont készülni kell rá. Aki elkezdte olvasni, megismerni, kérjük, szóljon családjában, baráti körében, hogy minél több emberhez eljussanak ezek az üzenetek, minél több lélek megmentéséhez tudjunk hozzájárulni. Ahogy szerepel is az üzenetekben, az üzeneteken keresztül kirajzolódó Misszió célja nem más, mint minden lélek megmentése. Az üzeneteken keresztül vezet bennünket Jézus, hogy az előttünk álló nehéz időben soha ne hagyjuk el az Igazságot.

Az üzenetek a mai ember számára kényes – sokszor sokkoló – témákat is tartalmaznak, de Isten mindig az Igazságot mondja. Fontos tudni, hogy Jézus többször kihangsúlyozza az üzenetekben, hogy a látnoknő csak az író, de Ő – Jézus Krisztus – a Szerző.

Ez a látnoknő az utolsó, ő a végidők prófétája – a Hetedik angyal,  a hetedik hírnök, ahogy a Szentírásban, Jelenések Könyvében meg van jövendölve -, rajta keresztül a Második Eljövetelig fogja az Ég vezetni az emberiséget, felkészítve a Nagy Napra.

 

a MásodikEljövetel.hu csapata.


Prófétikus Üzenetek Krisztus Második Eljövetelére

suns


A Második Eljövetel - a Második Eljövetel közel van

 

 


Az Élő Isten Pecsétje – Utalás a Bibliában az Élő Isten Pecsétjére

 

 


Teljes bűnbocsánat – Ima a teljes bűnbocsánatért – minden vallásúnak

 Adatvédelmi nyilatkozat

Print Friendly